Sercanca Çözümler..

Jalv2 – 1 – Değişkenler

24.10.2017
2.175
Jalv2 – 1 – Değişkenler

DEĞİŞKENLER

Değişkenler her programla dilinin vazgeçilmez unsurlarıdır. Program içerisinde tanımlanan değişkenler aslında birer hafıza alanından ibarettir. Yani program içerisinde değer yazıp okuyabileceğimiz ve belirlediğimiz değişken tipine göre hafızada alan kapsayan bölümlerdir. Değişkenlere defalarda yazılıp okunabilmektedir. Tanımlanan her değişken PIC entegrenin RAM bellek alanında yer kaplar. Bunun anlamı Elektrik kesildiğinde değişkene yüklenmiş olan son değer silinmektedir. Bundan dolayı değişken tanımlandığında başlangıçta bir işlemde kullanılacak ise değişkene başlangıç değeri aktarılması doğrudur. Değişkenler var deyimi ile tanımlanır. Buradaki değişken türlerinin tamamını kullanabilmek için daima jalv2 derleyicisinin son sürümünü kullanın.

Jalv2 Dilinde Toplam 8 adet değişken tipi vardır. Bunlar Aşağıdaki gibidir:

bit 1 bit değer alabilir 0..1 
byte 8 bit işaretsiz değer alabilir 0..255 
sbyte 8 bit işaretli değer alabilir -128..127 
word 16 bit işaretsiz değer alabilir 0..65,535 
sword 16 bit işaretli değer alabilir -32,768..32,767
dword 32 bit işaretsiz değer alabilir 0..4,294,967,296 
sdword 32 bit işaretli değer alabilir – 2,147,483,648..2,147,483,647
float virgüllü değer alabilir – +/-10^-44..10^38

Yukarıda da Göründüğü gibi değişken tipleri bakımından Jalv2 Zengin bir dil. Ama Genelde programlarda sadece 3 tip değişken (bit, byte, word) kullanılır.

Jalv2’ de Değişken Tanımlama Biçimleri

Jalv2 Dilinde Değişken Tanımlarken Aşağıdaki Yazı Formatı Kullanılır:

var  <degişken_tipi>  <değişken_adı>

Örnek: var bit degerBurada deger adında bit tipinde değişken tanımlaması yapılmıştır.

Eğer değişkenimize Başlangıç Değeri Aktarmak İstiyor isek o zaman şu şekilde olmalıdır:

var  <degişken_tipi>  <değişken_adı> : <başlangıç_değeri>

Örnek: var byte deger = 250  > Byte Tipinde Tanımlanan değer adındaki değişkene başlangıç değeri olarak ‘250’ sayısı aktarılmıştır.

Değişken Tanımlama Örnekleri:

Bit
  Var bit deger
  Var bit deger = 1
Byte
  Var byte dd
  Var byte dd = 23 
sByte 
  Var sbyte deneme
  Var sbyte deneme = -100
Word
  Var word ornek
  Var word ornek = 11991
Sword 
  Var sword cok 
  Var sword cok = 11991
Dword 
  Var dword cokdeger 
  Var dword cokdeger = 4000000000 
Sdword 
  Var sdword cokcokdeger 
  Var sdword cokcokdeger = -1147483648
float
  Var float noktali_deger
  Var float noktali_deger = 1.23

Değişkenler araya ,(virgül) koyulmak şartı ile yan yana da tanımlanabilirler.

Örnek: var byte saat,masa,sandalye,lcd  > Burada saat,masa,sandalye,lcd isimli değişkenler byte tipinde tanımlanmıştır.

İstenilen Uzunlukta Değişken Tanımlama 

Jalv2 derleyicisi tanımlı olduğu değişkenler dışında özel olarak bit uzunluklarını kendimizin belirlediği tipte değişkenlerde tanınmasına izin vermektedir. Örneğin Word tipindeki değişken 16 bitliktir. Yani 2 adet Byte tipi değişkene eşittir. Değişken tanımlarken aşağıdaki şekilde bir tanımlama yaparsak istenilen bit sayısında değişken tanımlamış oluruz.

var <değişken_tipi>*<değişken_uzunlugu>  <değişken_adı>

Örnek olarak 24 bitlik bir değişken tanımlaması yapacak olursak şu şekilde olacaktır. 

Var byte*3 v_24_bit 

1 Byte 8 bit olduğuna göre tanımlanan değişken 8*3 = 24 bitlik bir değişken olacaktır.

Aynı yöntemi bit tipinde kullanmak istediğimizde bit*8 ‘ e kadar problem çıkmazken bit*9 dediğimizde problem çıkmaktadır. Bit tipinde 8 den fazla tanımlama yapılamaz. Ama bit*5 gibi 8 den küçük bitlerde kullanılabilir. 

Eğer bit*5 gibi bir tanımlama yapılırsa 5 biti geçmeyecek büyüklükteki bir sayı direkt olarak atanabilir. Yada 0b_11001 gibi yöntemle sayı aktarılabilir.

BİR YORUM YAZIN

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

Yayımlanan tüm yazılar Sercan TEK tarafından yazılmaktadır. İzinsiz kullanımı yasaktır.